Showing results for

Baqer Mohebi Enterprises

Zainal Baqer Mohebi, Cuban Cigar Retailer in Middle East, Passes Away

Zainal Baqer Mohebi, a prominent Cuban cigar retailer in the Middle East, has passed away. Through his company, Baqer Mohebi Enterprises, he began importing Cuban…